Programe de dezvoltare locala

Proiecte executate si in derulare 2016-2020

 

  • Modernizare Iluminat Public “Extindere retea joasa tensiune si iluminat public zona Remia-Albesti” -> executat si receptionat 01.12.2016
  • Modernizare drumuri de exploatare agricola in Simnicu de Sus-Masura 1.2.5 / 2016-2017-> In executie
  • Modernizare drumuri de interes local-Masura 7.2  / 2016-2018->In procedura de licitatie
  • Dotare Camin Cultural Floresti / 2016-2018->In procedura de licitatie
  • Extindere alimentare cu apa si retea de epurare a apelor uzate in Simnicu de Sus-Masura 7.2 -> In faza de contractare cu AFIR
  • Extindere, Reabilitare, Modernizare, dotare Camin Cultural in sat Albesti, Simnicu de Sus-Masura 7.6-> In faza de contractare cu AFIR

 

Leave a Reply